LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

VPP projekts INTERFRAM-LV 23. starptautiski zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2022”

No 12. līdz 13. maijam Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē notika 23. starptautiski zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2022”, kas pulcēja kopā Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas un Nīderlandes zinātniekus, nozaru speciālistus un citus interesentus, lai dalītos pieredzē un prezentētu plašākai publikai jaunākos pētījumu rezultātus.

Konferencē īpaši tika izcelti šobrīd aktuāli jautājumi – digitālā transformācija, sociāla transformācija, klimatneitrāla ekonomiskā attīstība, ilgtspējīgs patēriņš, vietējās pārtikas sistēmas, kā arī COVID-19 pandēmijas radītās sociāli ekonomiskās sekas.

Konference tika atklāta ar plenārsēdi, kurā akadēmiķe, profesore Dr.oec. Baiba Rivža prezentēja Valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV pētījumu rezultātus, akcentējot projekta galvenos izaicinājumus un rastos risinājumus. Tālāk savu ziņojumu par aktualitātēm zema oglekļa lauksaimniecības attīstībā Eiropā sniedza Polijas zinātnieks Ludvik Wicki no Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes. Pēc šī ziņojuma plenārsēdi turpināja Ungārijas zinātnieks Csaba Forgacs, kas iepazīstināja konferences dalībniekus ar lauksaimniecības uzņēmumu produktivitātes atšķirībām dažādos Eiropas reģionos. Plenārsēdi noslēdza Polijas zinātniece Alina Danilowska ar ziņojumu par pandēmijas ietekmi uz lauksaimniecību un lauku reģionu attīstību.

Pēc plenārsēdes tālākais konferences darbs tika organizēts trīs sesijās, kas tika veltītas tematiski saistītiem jautājumiem – Ilgtspējīga bioekonomika un aprites ekonomika; Lauku attīstība un uzņēmējdarbība; Integrēta un ilgtspējīga reģionālā attīstība, jaunas sabiedrības attīstības dimensijas, kurā tika prezentēti projekta INTERFRAME-LV pētījumu rezultāti.

Projekta INTERFRAME-LV veltītajā konferences sesijā piedalījās 34 Latvijas un ārvalstu zinātnieki ar 13 ziņojumiem.

Kopumā visi konferences dalībnieki ļoti atzinīgi vērtēja konferences norisi, dalībnieku prezentācijas, sarunu un diskusiju rezultātus. Tika panākta vienošanās par sadarbības turpināšanu nākotnē.

Sagatavoja Dr.oec. Dina Popluga, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prodekāne, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta asociētā profesore, vadošā pētniece2

1