LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Sveicam valsts augstākā apbalvojuma saņēmējus - Aivaru Bērziņu un Aldi Jansonu!

Akadēmiķe Baiba Rivža Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveic Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktoru, akadēmiķi, profesoru Dr.med.vet. Aivaru Bērziņu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienības “Zemkopības institūts” vadošo pētnieku, valsts emeritēto zinātnieku Dr. agr.  Aldi Jansonu ar augstākā Latvijas valsts apbalvojuma – Atzinības krusta saņemšanu!

Avots: https://www.president.lv/lv/jaunums/pieskirti-79-augstakie-latvijas-valsts-apbalvojumi