LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

A/S "Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 2022. gada 14. martā noslēdza sadarbības līgumu ar šādiem mērķiem

1) veicināt zinātnes un prakses sadarbību, kopīgi rīkot vispārizglītojošus sarīkojumus, sniegt konsultācijas, rīkot seminārus un konferences, nodrošināt publicitātei par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām laukos; 2) veicināt lauku attīstību, zinātniskas izstrādnes, jaunatnes iekļaušanos zinātnē un valsts izaugsmē.

Sadarbības līgums (PDF)

Altum balvas nolikums (PDF)

Rektora rīkojums (PDF)