LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF), Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia) atskaites sapulce

2022. gada 11. februārī notika Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF), Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia) atskaites sapulce. Tajā ar referātu „Atskaite par NJF LATVIA darbību 2021. gadā un iecerēm 2022. gadā” uzstājās akadēmiķe Baiba Rivža.

Viņa iepazīstināja ar pētījumiem, par kuriem tika ziņots LLU fakultāšu konferencēs, kas tika organizētas kopā ar NJF sekcijām: 1. LLU Lauksaimniecības fakultātes zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība” , 25.-26.02.2021; 2. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes zinātniskā konference «Economic Science for Rural Development», 11.-14.05. 2021; 3. LLU Tehniskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konference «Engineering for Rural Development», 26.- 28.05.2021.

Akadēmiķe informēja par Valsts budžeta finansējumu zinātnei no Izglītības un Zinātnes ministrijas un no Ekonomikas ministrijas, kā arī par papildu finansējums ārpus valsts budžeta no Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma. Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir jauna, Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Tā mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Tika sniegta informācija, ka ikgadējā Zemkopības ministrija (ZM) rīkotajā konkursā «Sējējs 2022» nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" konkursa materiāli iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas LMZN līdz 20. maijam. Nākamais NJF 27. kongress ir plānots Islandē 2022.gada septembrī.

Dokuments (PDF)