LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

UEAA izsludinātajā labāko zinātnisko ziņojumu konkursā piedalās arī divas zinātnieku komandas no Latvijas

UEAA (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature), kuras biedrs ir LZA (Latvijas Zinātņu akadēmija), 2022. gada janvārī atklāja jaunu zinātnisku konkursu, kura pamatā ir UEAA biedru akadēmiju atlasītie labākie zinātniskie abstrakti. Savā tiešsaistes vietnē UEAA Zinātnes jaunumu (Scientific News) sadaļā publicēja divus abstraktus no Latvijas:

D. Zacs, I. Perkons, E. Pasecnaja, E. Abdulajeva, A. Viksna, V. Bartkevics

Persistent organic pollutants in the environment and food products in Latvia

un

S. Zute, V. Sterna, I. Jansons, I. Jansone, M. Bleidere, L. Degola, A. Miglavs, A. Auzins,

A. Krievina, I. Leimane

New technologies and economically viable solutions for local feed production for pig farming.

Abi publicētie abstrakti pieejami šeit https://ueaa.info/scientific-news/