LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

2022. gada 31. janvārī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

2022. gada 31. janvārī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Sēdē uzstājās LZA balvu laureāti:

1. Kaspara Buša balvas laureāts – LVMI “Silava” direktors, Dr.silv. Jurģis Jansons „Vai Kaspara Buša mācībai ir vieta mūslaiku Latvijā? Vecmodīga mežkopja skatījums”. Prezentācija (PDF);

2. Arvīda Kalniņa balvas laureāts – Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis, prof. Emeritus, Latvija Lauksaimniecības universitāte „Sistēmiska pieeja meža nozarē. Meža nozare pasaulē. Problēmas. Sistēmiskas pieejas piemērs.Prezentācija (PDF);

3. Jauno zinātnieku konkursa balvas ieguvējs – Mg.silv. Valters Samariks “Koku vēja noturību raksturojošie sakņu parametri”  Prezentācija (PDF)

Sēdē tika izskatīts 2022. gada darba plāns. Dokuments (PDF)

baiba rivzaligita azenazaiga oborenko 2

Akad. Baiba Rivža pateicās Ligitai Āzenai par izcilu darbu zinātniskās sekretāres amatā un iepazīstināja ar jauno sekretāri Zaigu Oborenko. Attēlā: akad. Baiba Rivža pasniedz pateicības rakstu Ligitai Āzenai.