LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI ) Stende

Ikgadējā lauksaimniecības zinātnisko institūciju LLMZA, LZA LMZN un LLU organizētās un ZM atbalstītās skates ietvaros AREI (Agro resursu un ekonomikas institūta) darbība tika vērtēta tikai Stendes pētījumu Centrā 2. jūlijā. Lauku skautes dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar Stendes zinātnieku plašo pētījumu loku un darbību.

 arei

dalibnieki

dk

graudi

prezentacija

visi

Foto: Dainis Lapiņš