LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

VPP projekta INTERFRAME – LV seminārs “ DAŽĀDĪBA ZINĀTNES PĒTĪJUMOS ”

20. janvārī LLU ESAF sadarbībā ar LZA VPP projektu INTERFRAME – LV rīko zinātnisku semināru, veltītu profesora E. Grinovska atcerei DAŽĀDĪBA ZINĀTNES PĒTĪJUMOS ".

Pielikums(PDF)