LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lepojamies! Mūsu profesorei Baibai Rivžai piešķirts LU Goda doktora grāds

28. septembrī Latvijas Universitātes Aulā norisinājās Senāta svinīgā sēde, kurā tika sveikta LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, akadēmiķe Baiba Rivža. Profesorei piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds, apliecinot cieņu un pateicību par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā.

Goda doktora diplomu LLU profesorei, akadēmiķei Baibai Rivžai pasniedza Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, savukārt Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš sēdē pateicās profesorei par sadarbību un raksturoja viņas galvenos nopelnus gan universitātē, gan Latvijas zinātnē. 

“Baiba Rivža ir devusi milzīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, tās zinātniskā darba organizācijā. Ilggadēja Promocijas padomes locekle, un daudzu promocijas darbu recenzente. Vienmēr ar lielu entuziasmu un atbalstu rūpējusies par veiksmīgu sadarbību, tādēļ mums ir bijusi iespēja strādāt kopā daudzos projektos gan ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, gan Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Radušās gan jaunas zināšanas, gan jaunas iespējas. Personīgi vēlos teikt profesorei paldies par mūsu sadarbību dažādās Valsts pētījumu programmās. Izpratne par to, kā veidojas sadarbība starp universitātēm, ir profesores viena no lielākajām kompetencēm. Turklāt - kā sadarboties grūtos, bieži vien nepietiekama finansējuma apstākļos, bet tomēr iegūt zinātnisko rezultātu. Papildus sadarbībai jāatzīmē Baibas Rivžas ieguldījums Latvijas zinātnē kopumā - vairāk kā simts publikācijas nozīmīgos pasaules žurnālos, monogrāfijas un dalība konferencēs,” tā G. Bērziņš.

Papildus dekāns atzinīgi novērtēja arī B. Rivžas darbību kā izglītības un zinātnes ministrei un Latvijas pārstāvei Eiropas Komisijas institūcijās, kas veicinājis Latvijas zinātnes atpazīstamību.

Baiba Rivža ir LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (tolaik – Ekonomikas fakultātes) absolvente un savu profesionālo karjeru vienmēr saistījusi ar studiju un zinātnisko darbību LLU un dažādās citās institūcijās, veicinot sadarbību gan starp Latvijas, gan ārvalstu zinātniekiem. Viņa ir arī Latvijas Zinātņu Akadēmijas akadēmiķe un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente.

 goda grads small