LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Starptautiskā konference “Mežs un meža nozare mainīgā klimatā”

Lai nodrošinātu zinātnes popularizēšanu un zināšanu pārnesi, LLU Meža fakultātē 2020. gada 18. septembrī sadarbïbā ar meža nozares uzņēmumiem, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātnu akadēmiju un LVMI "Silava" tiek organizēta starptautiska zinātniski praktiskā konference "MEŽS UN MEŽA NOZARE MAINĪGĀ KLIMATĀ".

Konferences programma (pdf)

Dekāna rīkojums (pdf)