LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN un LLMZA pilnsapulce

logo small

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas

PILNSAPULCE

2020. gada 11. septembrī plkst.13.00

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā

 

 

DARBA KĀRTĪBA13.00 – 13.20 Pilnsapulces atklāšana

LZA prezidenta akad. Ojāra Spārīša uzruna

LOSP valdes priekšsēdētāja Edgara Treiberga uzruna

Zemkopības ministrijas pārstāvja  Dr.sc.agr. Ainara Nābela - Šneidera uzruna

13.20 - 13.25 - Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana

13.25 – 13.45 LLMZA paveiktais un jaunie izaicinājumi, starptautiskie projekti un valsts pētījumu programmas pandēmijas ēnā

LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

13.45 – 14.00 Revīzijas komisijas ziņojums

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka

14.00 – 14.20 VPP "COVID19 seku mazināšanai" LLU dalība

LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere

14.20 – 15.00 LZA īsteno locekļu kandidātu ziņojumi: LZA korespondētājloceklis, Dr.med.vet., Ph.D. Aivars Bērziņš un  LZA korespondētājloceklis, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis

15.00 – 15.20 LLMZA prezidija un jauno LLMZA īsteno locekļu kandidatūru apspriešana

LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, nodaļu vadītāji

15.20 – 15.25 Balsu skaitīšanas komisijas izveide

15.25 – 15.40 Balsošana

15.40 – 15.50 LLMZA, LLU un VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" konkursa laureātu sveikšana

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa, LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

15.50 – 16.00 LLMZA, LLU un Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursa laureātu sveikšana

Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.00 – 16.10 2019. gadā ievēlēto LLMZA īsteno locekļa diplomu pasniegšana

LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.10 -... Diskusijas pie kafijas tases, vēlēšanu rezultātu paziņošana

Pasākumā tiks fotografēts, un iegūtie materiāli tiks izmantoti LLMZA, LZA, LLU mājaslapās u.c. (LLMZA, LZA LMZN u.c. popularizēšanai, publicitātei)

DARBA KĀRTĪBA13.00 – 13.20 Pilnsapulces atklāšana

LZA prezidenta akad. Ojāra Spārīša uzruna

LOSP valdes priekšsēdētāja Edgara Treiberga uzruna

Zemkopības ministrijas pārstāvja  Dr.sc.agr. Ainara Nābela - Šneidera uzruna

13.20 - 13.25 - Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana

13.25 – 13.45 LLMZA paveiktais un jaunie izaicinājumi, starptautiskie projekti un valsts pētījumu programmas pandēmijas ēnā

LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

13.45 – 14.00 Revīzijas komisijas ziņojums

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka

14.00 – 14.20 VPP "COVID19 seku mazināšanai" LLU dalība

LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere

14.20 – 15.00 LZA īsteno locekļu kandidātu ziņojumi: LZA korespondētājloceklis, Dr.med.vet., Ph.D. Aivars Bērziņš un  LZA korespondētājloceklis, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis

15.00 – 15.20 LLMZA prezidija un jauno LLMZA īsteno locekļu kandidatūru apspriešana

LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, nodaļu vadītāji

15.20 – 15.25 Balsu skaitīšanas komisijas izveide

15.25 – 15.40 Balsošana

15.40 – 15.50 LLMZA, LLU un VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" konkursa laureātu sveikšana

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa, LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

15.50 – 16.00 LLMZA, LLU un Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursa laureātu sveikšana

Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.00 – 16.10 2019. gadā ievēlēto LLMZA īsteno locekļa diplomu pasniegšana

LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.10 -... Diskusijas pie kafijas tases, vēlēšanu rezultātu paziņošana

Pasākumā tiks fotografēts, un iegūtie materiāli tiks izmantoti LLMZA, LZA, LLU mājaslapās u.c. (LLMZA, LZA LMZN u.c. popularizēšanai, publicitātei)