LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pilnsapulce

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas PILNSAPULCE notiks š.ģ. 11. septembrī plkst. 13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā.