LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā prezentēja pētījumu rezultātus starptautiskā konferencē Viļņā

LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā un VPP projekta INTEFRAME-LV prezentēja savu pētījumu rezultātus starptautiskā konferencē Jauno zinātnieku konference lauksaimniecības attīstībai Viļņā, kuru organizēja Lietuvas Zinātņu akadēmija.

Konferencē piedalījās vairāki jaunie zinātnieki un pētnieki no vadošajām lauksaimniecības un meža nozares pētnieciskajām institūcijām un universitātēm Latvijā: L. Lukstiņa, A. Zaļuma, D. Kļaviņa (Latvijas Valsts mežzinātnes institūta ''Silava"), V. Hohlova, M. Darguža, M. Stepiņa (Latvijas Lauksaimniecības Universitātes) un I. Plūduma-Pauniņa (Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki") un L. Ābele (Liepājas Universitāte).

Konferences plenārsēdē uzstājās ar ziņojumiem par VPP projekta INTERFRAME- LV pētījumu rezultātiem projekta vadītāja LZA akad. Baiba Rivža un LLU doktorante Vera Hohlova.

Ļoti augstu novērtējumu saņēma jaunās zinātnieces no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta ''Silava" L. Lukstiņa, A. Zaļuma, D. Kļaviņa par prezentāciju "Celma augstuma ietekme uz Heterobasidion spp. un dabiskās Phlebiopsis gigantea attīstību maza diametra priežu celmos".

Foto: Lietuvas Zinātņu akadēmija

jaunie zin1

Rivza2

Rivza sekcija3

visi4