LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) tikšanās Latvijas Zinātņu akadēmijā

Oktobra pēdējās dienās, 29. un 30. oktobrī LZA LMZN un LLMZA organizēja Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) vadības tikšanos Rīgā.

Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes, kas saistītas ar plānoto 2022. gada NJF kongresu Norvēģijā, prezidenta pilnvaru pagarināšanu līdz 2022. gadam, kā arī par NJF Atzinības rakstu no Latvijas kandidātu izvirzīšanu.

IMG1 0620

IMG2 0609

IMG3 0607

IMG4 0604

NJF-Board-29-30-okt-2019-Akademija-Fredrik-Fogelberg-Andrejs-Erglis-Baiba-Rivza