LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

VPP projekta INTEFRAME-LV pētījumu rezultātu prezentācija Baltkrievijā

VPP projekta INTEFRAME-LV vadītāja akad. Baiba Rivža piedalījās Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas kongresā "Zinātne, uzturs un veselība", kurš norisinājās Minskā no 2. līdz 5. oktobrim. B. Rivža kongresa plenārsēdē uzstājās ar ziņojumu "Research in food production and security for Latvia Society needs" un iepazīstināja klātesošos klausītājus ar Latvijas pētījumiem un pieredzi VPP INTERFRAME-LV projekta ietvaros.

Kongresu "Zinātne, uzturs un veselība" Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Pārtikas zinātniski - praktiskais centrs rīko jau otro reizi, tajā tiek diskutēts par dažādām tēmām pārtikas jomā, kā arī veselības aizsardzībā, par bērnu un sportistu uztura problēmām. Kongresā piedalījās gandrīz 200 dalībnieki no 6 pasaules valstīm - Polijas, Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas un Baltkrievijas.

Vairāki ziņojumi un paneļdiskusija kongresā bija saistīta ar pārtikas ražošanu, uzņēmējdarbības nozīmi reģionu izdzīvošanā un attīstībā, kā arī ar viedo attīstību, viedo specializāciju u.tml. 

Foto: Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas arhīvs

Minska Gusakovs
Kongresā "Zinātne, uzturs un veselība" plenārsēde.
Runā Akadēmiķis, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas institūta direktors Zenons Lovkis

Minska Lovkis
Kongresā "Zinātne, uzturs un veselība" plenārsēde.
Runā Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Vladimirs Gusakovs

Minska Rivza
Kongresā "Zinātne, uzturs un veselība" plenārsēde.
Runā VPP projekta INTEFRAME-LV vadītāja akad. Baiba Rivža