LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Svinīgā ceremonijā pasniegti Valsts emeritētā zinātnieka diplomi

 1. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) diplomus saņēma ar Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu Nr. 28 Par Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu ievēlētie Valsts emeritētie zinātnieki.

Svinīgo diplomu pasniegšanas ceremoniju ar atklāja Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs Īzaks Rašals un LZA prezidents Ojārs Spārītis, izsakot pateicību zinātniekiem par mūža ieguldījumu zinātniskajā darbā un jauno zinātnieku paaudžu izaudzināšanā.

Šogad starp jaunievēlētajiem Valsts emeritētajiem zinātniekiem LLMZA īstenie locekļi un LLU profesori: Dr.arg. Aleksandrs Adamovičs, Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš, Dr. habil.sc.ing. Pēteris Rivža.

Informācija: Valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts 46 zinātniekiem (25.03.2019.)

visi emeritetie
Jaunievēlētie Valsts emeritētie zinātnieki un Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs Īzaks Rašals un LZA prezidents Ojārs Spārītis un bijusī Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētāja Baiba Rivža.

Foto: J. Brencis