LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate: LLMZA viesojās BIOR

 Šajā sezonā pēdējā laiku skate notika Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR" 6. septembrī.  Ar aktualitātēm zinātniskajā institūtā BIOR iepazīstināja tās direktors Dr. med. vet. Aivars Bērziņš.

Pēc BIOR apskates notika LLZI DP Valdes sēde un diskusijas par skates rezultātu kopsavilkumu. Tika nolemts, ka uzvarētājs un naudas balvas EUR 800,00 apmērā ieguvējs ir BIOR.

Sveicam laureātu un novēlam jaunus panākumus!

bior2019