LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN korespondētājlocekle un LLMZA īstenā locekle Sandra Muižniece-Brasava par bioplastmasu un atkritumu šķirošanu...

Sandra Muižniece-Brasava: ražojot produktus, izvēlēties pēc iespējas dabai draudzīgākus, ilgtspējīgākus risinājumus, ņemot vērā produktu iespējamos uzglabāšanas aspektus; otrkārt, pirkt tik, cik mums reāli vajadzīgs, neiegādājoties liekas preces, un šķirot atkritumus atbildīgi.

LZA LMZN korespondētājlocekles un LLMZA īstenās locekles viedokli lasiet Delfi rakstā - Sandra Muižniece-Brasava: Skaudrā patiesība - bioplastmasa neatrisinās vides problēmas
https://www.delfi.lv/news/versijas/sandra-muizniece-brasava-skaudra-patiesiba-bioplastmasa-neatrisinas-vides-problemas.d?id=51374553