LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate: LLMZA viesojās Pēterlaukos

Ikgadējās LZA, LLMZA un LLZI DP organizētās un ZM atbalstītās zinātnisko institūciju pētījumu apskates 2019.06.26. notika LLU Lauksaimniecības fakultātē, vispirms Dārzkopības nodaļā un turpinājumā LF MPS Pēterlaukos.

Peterlauki