LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA piedalās FOREST VaLUE darba grupas seminārā

 13. jūnijā Briselē LLMZA prezidente B. Rivža piedalījās Stratēģiskās Meža un mežsaimniecības pētniecības un inovācijas darba grupas lauksaimniecības zinātniskās pētniecības pastāvīgās komitejas SCAR FOREST seminārā.

Prezentācija