LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN un LLMZA aicina apmeklēt lauku skates - konkursus

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa 2019. gada lauksaimniecības zinātniskās institūcijās.

N.p.k.

Zinātniskā institūcija.

Datums, laiks.

1.

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts " Silava"

Maija beigās (30.05.)

2.

LLU struktūrvienība " Zemkopības institūts"

4. jūnijā plkst. 11

3.

LLU LF MPS " Pēterlauki"

26. jūnijā plkst. 10
Strazdu ielā

4.

AREI Stendes pētniecības centrs

3. jūlijā plkst.11

5.

AREI Priekuļu pētniecības centrs

4. jūlijā plkst. 11

6.

LLU SIA MPS " Vecauce"

9. jūlijā plkst. 11

7.

SIA Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs-lauku dienas

11. jūlijā plkst. 10 30

8.

Dārzkopības institūts

12. jūlijā plkst.11

9.

AREI Priekuļu pētniecības centra Viļānu daļa

16. jūlijā plkst.11

10.

LLU Tehniskā fakultāte Ulbrokas zinātnes centrs 

22. jūlijā plkst. 11 Jelgavā

11.

LLU Augu aizsardzības zinātnes institūts

 

14.aug. plkst. 11
Jelgavā, P.Lejiņa 2

12.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts " BIOR"

6. septembrī plkst. 11

Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu
Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs: Ģ. Siliņš.