LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA un LZA LMZN aicina pieteikties lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursu dalībniekus

LLMZA sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju, LLU un LZA LMZN plāno lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursu.

Konkursa, ar lauka izmēģinājumu un laboratoriju apskati, ceļojošo balvu nominantu izvirzīšanu, kā arī konkursa rezultātu pasludināšanu, norises laiks ir no 2019. gada 01. aprīļa līdz 02. novembrim.

Lauka izmēģinājumu un laboratoriju apskatē aicinām piedalīties:

  • Zemkopības ministrijas departamentu vadītājus, speciālistus;
  • Latvijas Lauksaimniecības universitātes administrāciju, zinātniekus, doktorantūras un maģistrantūras studentus;
  • Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, kā arī citu Latvijas augstskolu, koledžu, zinātnisko institūtu, firmu - sadarbības partneru ar LLU pārstāvjus;
  • Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra speciālistus;
  • Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku Saeimas (ZS) Latvijas Agronomu biedrības un citu NVO profesionālo organizāciju pārstāvjus u.c. interesentus.

Nolikums