LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN un LLMZA sveic balvu ieguvējus

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulcē tika pasniegtas vairākas nozīmīgas balvas: LZA vārdbalva un jauno zinātnieku balva.

Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs tika piešķirta LLU Zemkopības institūta selekcionāram un zinātniekam Dr.agr. Pēterim Bērziņam. Bet jauno zinātnieku balvu saņēma LLU studente Mg. Lāsma Grīnberga.

Sveicam balvu ieguvējus!

Lejina-balva-Berzins-2019

Lasma-Grinberga-2019-LZA-2

Foto: J. Brencis