LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunās SCAR darbības joma un loma

Lauksaimniecības pētniecības pastāvīgā komiteja (SCAR) tika izveidota 1974. gadā. Kopš 2005. gada, kad tā tika atjaunota, SCAR ir kļuvusi par konsultāciju centru plašākai Eiropas lauksaimniecības un bioekonomikas pētniecībai, kā arī par galveno katalizatoru valstu pētniecības programmu koordinācijai, palīdzot veidot integrētas Eiropas pētniecības telpu. Komitejai ir svarīga loma pētniecības un inovācijas apvienošanā un šķēršļu likvidēšanā, tās mērķis ir atvieglot un veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību tādu inovāciju īstenošanā, kas risina problēmas bioekonomikas jomā.

SCAR pašlaik pārstāv 37 dažādas valstis, dalībnieki ir ministrijas vai citas organizācijas, piemēram, pētniecības padomes, no visām ES dalībvalstīm. Latviju SCAR pārstāv LZA LMZN priekšsēdētāja un LLMZA prezidente Baiba Rivža.

Vairāk par SCAR:

https://scar-europe.org/

SCAR semināri:

https://scar-europe.org/index.php/news-display/153-workshop-scar-forest-5feb2019