LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN un LLMZA dalība Latvijas NJF ( Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas) kopsapulcē

Latvijas NJF (Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas) kopsapulcē 20.02. tās vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža īpašu uzmanību veltīja NJF kongresa Kauņā 2018.gada jūnijā rezultātu analīzei. Kongress bija Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) 100. gada jubilejas kongress, ko organizēja lietuviešu kolēģi. NJF ir vecākā Ziemeļvalstu nevalstiskā organizācija.

No Latvijas kongresā piedalījās NJF kolēģi ar 19 ziņojumiem gan plenārsēdē, gan sekcijās. Apspriežot šī gada aktivitātes un domājot, par to plašāku pieejamību kolēģu aicinājumi bija plašāk izmantot Skype, videokonferences, kā arī vairāk sadarboties starp sekcijām kopīgu semināru organizēšanā. Tā 05.04. LZA (Latvijas Zinātņu akadēmijā) notiks CASA un SCAR organizēts seminārs sadarbībā ar LZA, kas veltīts Bioekonomikas stratēģijas izstrādes pieredzei Baltijas valstīs. Tika nolemts, ka NJF dalībniekiem aktīvi piedalīties šajā Bioekonomikas stratēģijas seminārā ar referātiem.

Par aktīvu darbu organizācijā NJF balvai izvirzīti kolēģi Biruta Bankina, Aldis Kārkliņš, Gints Birznieks un Līga Paura. 

Prezentācija (pdf)