LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā prezentē projekta 4D4F pētījuma rezultātus starptautiskā konferencē Viļņā

4D4F-logoLZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā prezentē projekta 4D4F pētījuma rezultātus starptautiskā konferencē Jauno zinātnieku konference lauksaimniecības attīstībai Viļņā, kuru organizē Lietuvas Zinātņu akadēmija.  

Prezentācija (pdf)

P 20181115 103159i
LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā prezentē projekta 4D4F pētījuma
rezultātus starptautiskā konferencē Viļņā.

P 20181115 122555i
LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā prezentē projekta 4D4F pētījuma
rezultātus starptautiskā konferencē Jauno zinātnieku konference lauksaimniecības attīstībai Viļņā, kuru
organizē Lietuvas Zinātņu akadēmija.