LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA akadēmiķei Baibai Rivžai un LZA korespondētājloceklei Irinai Pilverei pasniedz Ministru kabineta Atzinības rakstus

LZA akadēmiķei Baibai Rivžai un LZA korespondētājloceklei Irinai Pilverei Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus.

Ministru kabineta Atzinības rakstu LZA akadēmiķei, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesorei, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidentei Baibai Rivžai piešķīra par valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV - "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (2014-2018)" rezultatīvo vadību. Savukārt LZA korespondētājloceklei, LLU profesorei, rektorei Irinai Pilverei apbalvojumu piešķīra par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes un lauksaimniecības un meža nozares attīstībā.

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

MK Atzinibas raksts2018