LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA sveic doktorantu konkursa laureātus "Ražas svētkos "Vecauce - 2018" un prezentē projekta 4D4F pētījuma rezultātus

Kā katru gadu, arī šogad 1. novembrī LLMZA un LZA LMZN sadarbībā ar LLU Lauksaimniecības fakultāti organizēja ikgadējo zinātnisko semināru "Ražas svētki "Vecauce - 2018"", kas šogad veltīts Latvijas simtgadei un lauksaimniecības augstākās izglītības 155 gadu jubilejai. Tradicionāli seminārā nolasīti ziņojumi par aktuāliem pētījumiem lauksaimniecībā un sumināti dažādu konkursu uzvarētāji. Turklāt šajā gadā paziņoti profesoru Jāņa Berga un Jāņa Bērziņa balvu ieguvēji.

Profesoru vārdos nosauktās balvas šogad pasniegtas viņu pēctečiem agronomijas un lopkopības nozarēs, kuri snieguši zināšanas vairākām studentu paaudzēm, kā arī vēl joprojām īsteno nozīmīgus pētījumus Latvijas lauksaimniecībai. Jāņa Berga balva agronomijas zinātņu jomā piešķirta profesoram Antonam Ružam par mūža ieguldījumu agronomijas zinātnē, aktīvu pedagoģisko un sabiedrisko darbību. Savukārt Jāņa Bērziņa balva lopkopības zinātnē piešķirta profesorei Dainai Jonkus par pētījumiem lopkopības zinātnē, aktīvu pedagoģisko un sabiedrisko darbību. Abi balvu laureāti Vecaucē ziņoja par savu profesionālo darbību LLU un nozīmīgākajiem sasniegumiem.

Ierasti seminārā tika paziņoti Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) doktorantu konkursa laureāti, no kuriem pirmo vietu šogad ieguva Alise Šenberga. Savukārt otro vietu ieguva Ilze Dimante, bet trešo - Inga Muižniece. Visas godalgoto vietu ieguvējas ir Lauksaimniecības fakultātes doktorantes. Tāpat suminātas Guna Ringa - Karahona no Veterinārmedicīnas fakultātes un Kristīne Vēvere no Lauksaimniecības fakultātes.

Līdzīgi kā citus gadus arī norisinājusies Latvijas lauksaimniecības zinātnisko institūciju Direktoru padomes un LLMZA organizētā zinātnisko institūciju un laboratoriju skate. Tajā kā labākie atzīti Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs un LLU SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs".

Akadēmiķe, profesore Baiba Rivža ziņoja par digitalizācijas un tehnoloģiju ienākšanu lauksaimniecībā, kas aktualizēta ES Kopējā lauksaimniecības politikā, akcentējot lielo datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi.

„Pieredze datu vākšanā mums ir, bet jādomā, kā tos glabāt un apstrādāt, lai zemniekiem no tā būtu labums. Mēs ar precīzo lauksaimniecību daudz ko darām šajā virzienā, jo pirmie sensori lielo datu ieguvei LLU MPS „Vecauce" tika uzstādīti jau pirms desmit gadiem," stāsta B. Rivža, atklājot, ka sākta starptautiska pētniecības projekta „Datu virzītu lēmumu pieņemšana piena lauksaimniecībā" (4D4F). Projekts fokusēts uz sensoru tehnoloģiju piegādāto datu izmantošanas iespējām modernā piena lopkopībā - gan govkopībā, gan kazkopībā. Tā īstenošanā iesaistīti 10 valstu partneru, no kuriem Latviju pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmija, LLMZA un LLU.

Foto: Dainis Lapiņš

45333817 1013289148871088 4361022153550725120 i 45347559 1013288555537814 8240410720387203072 i
45378677 1013308868869116 302673548009275392 i 45384738 1013308022202534 389224977338990592 i
45389594 1013306845535985 6842935143745716224 i 45390739 1013308225535847 8085457199519760384 i
45407901 1013308682202468 911970665320415232 i 45409974 1013285048871498 4212041669471633408 i