LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija organizē doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursu

Konkursa mērķi ir stimulēt lauksaimniecībā aktuālu zinātniski – praktisko problēmu risināšanu, kā arī zināšanu pārnesi uz ražošanu. Sekmēt zinātnisko projektu un promocijas un maģistrantu darbu izpildes kvalitāti, kā arī veicināt doktorantu izaugsmi. Skat. konkursa nolikumu (MS DOC).