LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA 25 darbības gadu jubilejā sveic LLZI

Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome apsveic Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju 25 darbības gadu jubilejā un pateicās par ieguldījumu lauksaimniecības un meža zinātnes attīstībā, pilnveidošanā un organizēšanā.

LLZI Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs Ģedemins Siliņš

LLZI2017