LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA atzinības raksts no LR Zemkopības ministrijas

LR Zemkopības ministrijas atzinības raksts Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijai 25 gadu jubilejā par ilgstošu un konstruktīvu sadarbību ar LR Zemkopības ministriju un  ieguldījumu nozaru zinātnes attīstībā.

LR Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

LRZM2017