LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija viesojās zinātniskajā institūtā "BIOR"

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente profesore Baiba Rivža 21. jūlijā viesojās zinātniskajā institūtā "BIOR". Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR ir valsts zinātniskais institūts, kurš īsteno zinātniski pētniecisko darbu un apmācību, pilda valsts deleģētās funkcijas un pasūtījumus, kā arī sniedz kvalitatīvus ekspertīzes un laboratoriskos pakalpojumus lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozares pārstāvjiem.

Zinātniskā institūta "BIOR" direktors Aivars Bērziņš iepazīstināja klātesošos ar institūta darbību, kā arī pastāstīja par "BIOR" jaunākajiem projektiem un pētījumiem. Viesiem tika organizēta ekskursija pa "BIOR" laboratorijām, kur viņi varēja iepazīties ar laboratoriju tehnoloģiskajām iespējām. Savukārt zinātniskā institūta "BIOR" Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Līva Aumeistere pastāstīja par savu pētījumu, kurā tiek analizēta mātes piena uzturvērtība un sastāvs. Latvijā līdz šim šādi pētījumi nav veikti.

Plašāku informāciju lasiet:
 http://www.bior.gov.lv/lv/left-menu/aktualitates/aktualitates/21-julija-zinatniskaja-instituta-bior-viesojas-latvijas-lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-akademijas-parstavji

DSC 0006i

DSC 0007i