LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Notikusi Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūtu Direktoru padomes sanāksme

10.martā APP Dārzkopības institūtā notika Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūtu Direktoru padomes sanāksme, kurā no LZA piedalījās prezidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis un Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītāja ,akadēmiķe Baiba Rivža. Prezidents savā uzrunā rosināja zinātniekus aktīvi iepazīstināt ar saviem atklājumiem uzņēmējus. Šajā nolūkā LZA ir gatava kļūt par sadarbības tiltu starp zinātniekiem un uzņēmējiem un laipni piedāvā šādu tikšanās iespēju aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā.

Akadēmiķe Baiba Rivža klātesošos iepazīstināja ar noslēgtā Nodomu protokola starp LR Zemkopības ministriju, LZA un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) saturu, kā arī ar tuvākajiem zinātnisko darbu konkursiem un mudināja piedalīties pašiem, kā arī aicināt doktorantus un jaunos doktorus. Tie būtu konkursi „Sējējs", nominācija „Zinātne lauku attīstībai" (pretendentu dokumentu iesniegšana 30.06.2016. LLMZA, Akadēmijas laukums 1 (laureātam 3000 Eiro, 2. un 3. vietas 700 Eiro) , kā arī nominācija „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā „(balva 4000 Eiro).

Ir arī vēl citas nominācijas. Tā Attīstības finanšu institūcijas Altum, LLU un LLMZA jauno zinātnieku konkurss, kurā laureātus paziņos LLMZA kopsapulcē 10.jūnijā  (informācija par dokumentu iesniegšanu tuvākajā laikā būs LLU mājas lapā),  kā arī jauno zinātņu doktoru , kura otrā kārtā paredzēta no 16.septembra tātad līdz tam laikam jāiesniedz nepieciešamie konkursa dokumenti (Informācija LLU mājas lapā un LLMZA mājas lapās) un uzvarētājus paziņos Vecaucē , Ražas svētkos 3.novembrī.

Akadēmiķe uzsvēra nepieciešamību turpināt lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skati vasaras mēnešos, kas ir izpelnījusies zinātnieku atzinību un kuru organizē Direktoru padome kopā ar LLMZA.

DP 10 03 1a DP 10 03 2a
DP 10 03 3a DP 10 03 4a