LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ziņas īsumā

Helsinkos notikušajā Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) Ekonomikas sekcijas valdes sēdē, kurā piedalījās visu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zinātnieku pārstāvji, LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža ir ievēlēta par Ekonomikas sekcijas vadītāja somu profesora Niemi Jarko vietnieci.