LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

29. februārī notikusi LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

Pirmdien,  29. februārī notika LLMZA un LMZN prezidija kopsēde, kurā saskaņā ar izziņoto darba kārtību ar referātu uzstājās 2015. gada 10 ievērojamāko zinātnes sasniegumu konkursa laureāte Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa. Zinātniece iepazīstināja klātesošos ar Latvijas Koksnes ķīmijas institūtā izstrādāto inovatīvo procesu, kas ietver sevī augu biomasas granulu pirmsapstrādi mikroviļņu laukā un turpmāku to virsmas modificēšanu ar dabiskās izcelsmes atstrādātām eļļām vai ar atstrādātiem naftas produktiem, tādejādi būtiski palielinot granulētās augu biomasas kurināmā vērtību un uzlabojot arī citus patēriņa raksturlielumus.

Sēdes turpinājumā uzstājās LZA akadēmiķe Baiba Rivža un iepazīstināja klātesošos ar nodaļas darbību iepriekšējā gadā, informēja par projekta SUMFOREST aktualitātēm un veicamajiem darbiem, kā arī stāstīja par 17. februārī parakstītā nodomu protokola starp Zemkopības ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas meža zinātņu akadēmiju saturu un turpmākajiem darba plāniem protokola ietvaros.

Sēdes darba kārtībā tika paredzēta balsošana par atbalsta izteikšanu nodaļas priekšsēdētājam un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta kandidāta ieteikšana.

Aizklātā balsošanā, par atbalsta izteikšanu nodaļas priekšsēdētāja amata kandidātam tika atbalstīta akadēmiķe Baiba Rivža.

Sēdē arī tika izteikts vienbalsīgs atbalsts Latvijas Zinātņu akadēmijas esošajam prezidentam akadēmiķim Ojāram Spārītim turpināt iesākto darbu. Savukārt LZA Prezidents iepazīstināja klātesošos ar savu redzējumu par turpmāko Zinātņu akadēmijas darbu un Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas lomu agrāro nozaru zinātnieku apvienošanā. LZA Prezidents informēja par Latvijas. Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) aicinājumu un iniciatīvu sadarbībā ar LZA LMZN organizēt lauksaimniecības institūtu iestrāžu skati šo iestrāžu turpmākai iespējamai komercializācijai.

  29 LLMZA LMZNa 29 LLMZA MLZN3a