LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLU notikusi zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība"

Notikusi LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētā zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība".

Konferences mērķis ir jaunāko zinātnisko sasniegumu un praktiskās pieredzes popularizēšana un domu apmaiņa par ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas laukos.

Konferences programmas ietvaros notika plenārsēde, kam sekoja darbs laukkopības, dārzkopības un lopkopības sekcijās divu dienu garumā. LLU Aulas foajē tika izvietoti stenda ziņojumi ar jaunāko pētījumu rezultātiem. Notika arī tehnoloģiju un inovāciju demonstrējumi.

Konferences plenārsēdē, kuru vadīja LLU profesors Aldis Kārkliņš uzstājās arī LLU profesore, LLMZA prezidente Baiba Rivža, iepazīstinot klātesošos ar LLMZA darbības aktualitātēm un sekmīgo LLMZA un LLU Lauksaimniecības fakultātes sadarbību. 

LLU KONF 1a LLU KONF 3a

LLU KONF 2a