LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Briselē notikusi ERA-NET SUMSOREST vadības sanāksme

Briselē 10. un 11. februārī notika ERANET SUMFOREST vadības komisijas sēde, kurā kā Latvijas pārstāve piedalījās akadēmiķe Baiba Rivža. Kopā projektā ir iesaistītas 25 valstis. Sēdē tika uzklausīts Eiropas Komisijas pārstāvis, kā arī pārrunāta darbu kārtība līdz 21. martam, kad būs oficiālais projektu veidošanas uzsaukums. ERA-NET projektos katra valsts nāk ar savu nacionālo finansējumu un Latvijas Republikas Zemkopības ministrija šim nolūkam ir paredzējusi 100 000 EUR.

Projekti ir paredzēti uz 36 mēnešiem un tā ir lieliska iespēja arī apzināt potenciālos partnerus Horizon 2020 projektiem. Lielākie valsts atbalsti ir piešķirti Norvēģijai, Zviedrijai, Somijai, Austrijai, Spānijai, Anglijai, Francijai un Krievijai. Visticamāk, ka šo valstu mežu pētniecības institūti vai universitāšu meža fakultātes būs vadošie konsorciju partneri. Mūsu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātei un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava" būtu ieteicams meklēt sadarbības partnerus tieši šajās valstīs.

DSC03705a