LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2016. gada 29. februārī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

2016. gada 29. februārī plkst. 16.00

Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, LZA senāta zālē

DARBA KĀRTĪBA 

1. 2015. gada 10 Latvijas zinātnes sasniegumu konkursa laureātes ziņojums;

Ziņo: Dr.habil.chem.  Gaļina Teliševa
"Granulētas augu biomasas kurināmo raksturojumu paaugstināšana - LVKĶI pieredze"

2. LZA LMZN priekšsēdētāja kandidāta uzklausīšana;

Ziņo: LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža
"ZM/LZA LMZN/LLMZA nodomu protokols un plāni 2016. gadam "

3. LZA LMZN priekšsēdētāja vēlēšanas: balsu skaitīšanas komisijas izveide;

4. Balsošanas rezultātu izziņošana;

 Ziņo: LZA LMZN padomes loceklis, akadēmiķis Īzaks Rašals

5. LZA LMZN priekšsēdētāja vietnieka kandidāta  ieteikšana; 

Koleģiāli lemj klātesošie  LZA LMZN locekļi 

6. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta kandidāta ieteikšana; 

Koleģiāli lemj klātesošie  LZA LMZN locekļi

7. Kandidātu ieteikšana Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sastāvam;

Koleģiāli lemj klātesošie  LZA LMZN locekļi