LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

25. janvārī notika LZA LMZN un LLMZA kopsēde sadarbībā ar EKOSOC-LV

Sēdē tika uzklausīta LZA 2015. gada 10 zinātnes sasniegumu balvas ieguvēja Dr.sc.ing. Ilga Gedrovica, kura pastāstīja par  un produkta ceļu no  laboratoriskās izstrādes līdz atpazīstamam preču zīmolam. Ilga Gedrovica klātesošos iepazīstināja ar produktiem "Milzu!", "BEE BITE" un "Garden Snack", kuri tiek veidoti sadarbojoties uzņēmējiem un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļai (TEPEK). Vairāk par veikto izpēti šeit (LZAGedrovica_prezenteju LZA.pdf).

Sēdes turpinājumā akadēmiķe Baiba Rivža iepazīstināja klātesošos ar VPP EKOSOC-LV norisēm: 2016. gada 3.-4. novembrī tiks rīkots EKOSOC-LV forums "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi". Foruma plenārsēde ir plānota Latvijas Universitātes Mazajā aulā, bet darbs foruma sekcijās notiks programmas sadarbības universitātēs, piemēram 5.2.3. projekta sekcija notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Akadēmiķe B. Rivža iepazīstināja ar Lauksaimniecības un Meža zinātņu nodaļas un Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas darbību 2015. gada laikā LLMZA_25.01.2016.pdf, t.sk. pastāstīja par darbu pētnieciskajos projektos ERANET SUMFOREST un Zviedru institūta tematiskajā pētījumā „ICE - Innovation. Creativity. Equality -  Inovācija. Radošums. Vienlīdzība."

Akadēmiķe arī pastāstīja, ka aprīlī tiks uzsāks jauns pētnieciskais projekts "Data Driven Dairy Decisions for Farmers"(4D4F). Pētījums veltīts piensaimniecību izpētei. Latvija projektā piedalās kā partner valsts un strādā pie datu ievākšanas un apstrādes, kā arī nodrošina projekta rezultātu ieviešanu Latvijas saimniecībās.

Sēdē tika pārrunāts darba plāns 2016. gada pirmajam pusgadam, kā arī saņemti locekļu ietekumi darba plāna papildināšanai. Tika ieplānots 2016. gada 10. jūnijs LLMZA ikgada kopsapulces rīkošanai Latvijas Lauksaimniecības universitātē.


Materiālu sagatavoja:

dr.oec. Viktorija Zaļūksne
VPP EKOSOC-LV programmas vadītājas asistente,
LZA LMZN zinātniskā sekretāre

kopbilde LZA LMZN 25-01-2016

LLMZA LMZN 25-01-2016 LLMZA LMZN 25-01-2016a