LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

2016.gada 19.janvārī Jelgavā notiks seminārs „Inovācija: teorija un prakse"

Seminars Inovacija 2016 Profesora Ervida Grinovska mantojuma
zinātniski praktisks seminārs
„Inovācija: teorija un prakse"

2016.gada 19.janvārī plkst. 12.00
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē
Svētes ielā 18, Jelgavā 212. telpā

Darba kārtībā

Ievadvārdi, semināra atklāšana. LLU ESAF profesore Modrīte Pelše

1. Valsts pētījumu programma „EKOSOC", LLU profesore Baiba Rivža

2. „Sociālā inovācija", RTU asociētā profesore Karine Oganisjana

3. „Zināšanu pārnese LLU", LLU asoc. prof. Sandra Muižniece-Brasava

4. „Veiksmes stāsts" LLU pētniece Ilga Gedrovica

Diskusijas

Aicināti piedalīties LLU mācībspēki un citi interesenti!

Kontaktpersona: asoc.prof. Aija Eglīte, 29436211