LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Starptautiska zinātniskā konference ''Zināšanās balstīta meža nozare'' 2015. gada 4.-6. novembrī

2015. gada 4.-6. novembrī Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (akciju sabiedrības ''Latvijas valsts meži'' biroja telpās) norisināsies starptautiska zinātniskā konference ''Zināšanās balstīta meža nozare'' (Knowledge based Forestry Sector).
Informācija par konferences aktualitātēm, tostarp reģistrāciju dalībai, dalības maksu un ziņojumu iesniegšanas kārtību atrodama konferences mājas lapā: http://www.silavaconference2015.com/galven--lapa-home.html.

Pielikumā:

1. Uzaicinājums piedalīties konferencē;

2. Konferences programma.