LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību ICE norisinājusies LLMZA izbraukuma sēde

Sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību ICE norisinājusies LLMZA izbraukuma sēde

"Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"

14. augustā Jelgavas novada, Zaļenieku pagasta viesu namā „Pūteļkrogs" norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde "Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā". Sēde tika rīkota sadarbībā ar Zviedru Institūta tematisko partnerību „ICE - Innovation. Creativity. Equality" un valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV. Pasākuma viesus laipni uzņēma viesu nama īpašniece Rita Bobkova.

Sēdes sākumā ar ziņojumu „ICE projekts un partnerības veidošana. Universitāšu loma - trīs un piecu faktoru HELIX modelī" uzstājās LLMZA prezidente, Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE un valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV vadītāja Baiba Rivža. Ziņojuma ietvaros B.Rivža iepazīstināja ar tematiskās partnerības ICE un valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV būtību, HELIX modeli, to veidojošajiem faktoriem, Latvijas Lauksaimniecības universitātes „Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas" darbību, kā arī minēja sieviešu - veiksmīgu inovatīvu uzņēmēju piemērus.

Turpinājumā uzstājās pašvaldību pārstāvji no Jelgavas novada (Novada Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte), Jelgavas pilsētas (Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone) un Ozolnieku novada (Novada domes priekšsēdētājs Pēteris Vaļeckis), kuri informēja par pašvaldību lomu inovatīvas uzņēmējdarbības vides veidošanā.

Nevalstisko organizāciju (Latvijas lauku sieviešu apvienība, NVO Jelgavas Amatnieks, NVO Jelgavas Uzņēmēju klubs, Starptautiskā sieviešu NVO Zonta) pārstāvji informēja par NVO lomu saistību un partnerības veidošanā inovāciju sistēmā.

Ar ziņojumu par pašvaldību, augstskolu, NVO un uzņēmumu sadarbību e-pakalpojumu izstrādē iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai uzstājās LLU doktorante Ina Gudele. Viņa klātesošos iepazīstināja ar projektu „ICT Tools and Methods Implementation for Natural Resources and Energy Saving in Baltic Countries", kura īstenošanā iesaistīti: Ventspils pašvaldības uzņēmums „UDEKA", Latvijas Interneta asociācija, Ventspils Augstskola un SIA Smart Meter. Projekta būtība: rast veidus, kā, attīstot pašvaldības un to uzņēmumu elektroniskos pakalpojumus, uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem energo un citu dabas resursu ekonomijai.

Semināra noslēgumā notika diskusija ar sievietēm - uzņēmējām, kurā piedalījās modes nama „Tēma" vadītāja Daiga Latkovska, z/s „Blūdži" pārstāve Ināra Mālkalne, „Piparmētru namiņa" īpašniece Lolita Duge; Tērvetes novada lauku attīstības konsultante Monta Mantrova.

Semināra materiāli: