LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

14. augustā - LLMZA izbraukuma sēde – ICE projekts "Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"

LLMZA-izbraukuma-sede

LLMZA izbraukuma sēde - ICE projekts
"Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"
2015.gada 14. augusts, Jelgavas novads, Viesu nams "Pūteļkrogs", plkst. 1000

PROGRAMMA 

1. ICE projekts un partnerības veidošana. Universitāšu loma - TRIPLE Helix modelī.
Baiba Rivža, Laura Jeroščwnkova, Kristīne Polačenko, Sandija Zēverte-Rivža

2. Pašvaldību loma inovatīvas uzņēmējdarbības vides veidošanā.

2.1. Jelgavas novads - Novada Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte;

2.2. Jelgavas pilsēta - Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone;

2.3. Ozolnieku novads - Novada domes priekšsēdētājs Pēteris Vaļeckis.

3. NVO loma saistību un partnerības veidošanā inovāciju sistēmā.

3.1. Latvijas lauku sieviešu apvienības Padomes locekle Maiga Krūzmētra;

3.2. NVO Jelgavas Amatnieks vadītāja Ināra Mālkalne;

3.3. NVO Jelgavas Uzņēmēju klubs Imants Kanaška;

3.4.Sabiedrības integrācijas nodaļa Ilga Antuža;

3.5. Starptautiskā sieviešu NVO Zonta klubs prezidente Daiga Latkovska.

4. LLKD skatījums  uz  inovatīvas mazās uzņēmējdarbības izvēršanas iespējām Latvijas laukos - Raimonda Ribikauska.

4. Uzņēmēju, pašvaldību un NVO sadarbība IT inovācijās - uzņēmēja Ina Gudele.

5. Priekšlikumi, diskusija.: B.Rivža, uzņēmējas Lolita Duga, Kristīne Liniņa , Monta Mantrova un citi.