LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Izmēģinājumu skate Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā

13. jūlijā Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā (LAAPC) notiks izmēģinājumu skate.

Pasākuma darba plāns:

10:30 - 11:00  Pulcēšanās Rīgā, Struktoru ielā 14a, otrā stāva zālē. 

11:00   Zinātniskās darbības rezultāti par 2014. gadu un plāni 2015. gadam (Ģ. Ieviņš);

12:00   Pārskats par LAAPC doktorantu darbu (R. Rancāne);

12:15   Pārskats par lauku izmēģinājumiem 2014./2015. g. (O. Treikale);

12:30   Laboratoriju apskate (O. Treikale un grupu vadītāji);

12:45   Kafijas pauze ar uzkodām otrā stāva zālē;     

13:00   Diskusija.