LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Kongresā pulcējas Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieki

Pārpublicēts no LLU portāla (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&;id=12481)
Informāciju sagatavoja Zane Bulderberga, NJF Kongresa koordinatore

No 16. līdz 18. jūnijam Rīgā notiek Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) 25. kongress, kurā piedalās vairāk nekā 250 dalībnieku ar 150 ziņojumiem. Pasākuma mērķis ir veidot diskusiju platformu jaunāko pētījumu rezultātu un metožu atspoguļošanai bioekonomikas, lauksaimniecības un reģionālās attīstības sektoros.

NJF 25. kongresa "Nordic View to Sustainable Rural Development" tēmas aptver plašu jautājumu loku augkopībā, dzīvnieku labturībā, lauku saimniecību vadībā un uzņēmējdarbībā, ilgtspējīgā zemes izmantošanā, kā arī lauksaimniecības politikā, izglītībā un daudzās citās jomās.

"Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas 25. kongresa "atslēgas vārds" ir bioekonomika, un šis kongress norāda uz zinātnisko diskusiju loka paplašināšanos ārpus lauksaimniecības tematiem. Līdztekus lauksaimniecībai bioekonomika aplūko arī visas pārējās tautsaimniecības nozares, kurās produktus iegūst no biomasas, piemēram, mežsaimniecību un kokrūpniecību, zivsaimniecību un akvakultūru, ainavu arhitektūru, pārtikas rūpniecību, bioķīmiju, bioenerģiju un citas. Turklāt bioekonomika tautsaimniecības norises skata kopsakarībās ar norisēm dabā un sabiedrībā," saka Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Kongresa dalībnieki pārstāv galvenokārt Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, arī kaimiņvalstis Poliju, Vāciju, Baltkrieviju un citas tālākas valstis, piemēram, ASV, Turciju, Indiju. Pasākumā ar ziņojumiem par aktuālajiem jautājumiem uzstāsies augsta līmeņa eksperti - Somijas Dabas resursu institūta profesore Sirpa Kurpa (Sirpa Kurppa), Īrijas TEAGASC institūta vadošais pētnieks Rodžers Šulte (RogierSchulte), Norvēģijas Lauksaimniecības un Vides pētījumu institūta "Bioforsk" pētnieks Sveins Skoens (Svein Skøein), Latvijas Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere un citi.

Kongresa organizatori kopā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru iesaista Kongresa darbā un diskusijās arī lauksaimniecības konsultantus un lauksaimniecības skolu pasniedzējus, tādējādi nodrošinot jaunāko zinātnes atziņu un atklājumu nodošanu ražošanai un uzņēmējdarbībai.

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācija ir vecākā NVO Ziemeļvalstīs, un 2018.gadā tā svinēs 100 gadu jubileju. Asociācijas nozīmīgākais pasākums ir kongress, kas notiek kādā no dalībvalstīm reizi četros gados. Līdz šim kongress noticis 24 reizes dažādās Ziemeļvalstīs, savukārt 25. kongress pirmo reizi notiek Baltijas valstīs - Rīgā.

Kongress ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem. Kongresu organizē NJF Latvijas asociācija sadarbībā ar NJF valdi un zinātnisko komisiju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Zinātnisko institūtu ,,Silava'', Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Universitāti. Kongress notiek Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Plašāka informācija par pasākumu atrodama Kongresa mājas lapā: http://njfcongress.eu

 


NJF prezidenta Svein Skøein uzruna


LLMZA prezidentes, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītājas, akadēmiķes Baibas Rivžas uzruna

LZA prezidenta, akadēmiķa Ojāra Spārīša uzruna

Republikas Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes uzruna

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektores Irinas Pilveres uzruna

Kongresa rakstu krājums

Kongresa dalībnieki