LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Pauļa Lejiņa vārdbalvas ieguvēja – Dr.biol., Dr.habil.agr. Ināra Turka, LZA Jauno zinātnieku balvas ieguvēja – Mg. Iveta Zirvīte

2015. gada 6. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts nolēma:

  • Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs piešķirt Dr.biol., Dr.habil.agr., Inārai Turkai (LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūts) – par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam.
  • Jauno zinātnieku balvu piešķirt Mg. Ivetai Zirvītei (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte) par darbu „Augstākās izglītības loma Zemgales reģiona attīstībā”. Vadītāja – akadēmiķe Baiba Rivža.

Balvu pasniegšana notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulcē 2015. gada 9. aprīlī, Rīgā, LZA, koncertzālē „Rīga”.