LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Uzaicinājums dalībai Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) 25. Kongresā

Cien./god. kolēģi,

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) un Kongresa organizācijas komisijas vārdā vēlos Jūs aicināt piedalīties 25. NJF Kongresā ,,Nordic View to Sustainable Rural Development'', no 2015. gada 16. līdz 18. jūnijam, Latvijas universitātē, Rīgā.

Kongresa mērķis ir veidot diskusiju platformu jaunāko pētījumu rezultātu un metožu atspoguļošanai dažādos bioekonomikas, lauksaimniecības un reģionālās attīstības sektoros. Kongresa tēmas ietver plašu jautājumu loku augkopībā, dzīvnieku labturībā, lauku saimniecību vadībā un uzņēmējdarbībā, ilgtspējīgā zemes izmantošanā, kā arī lauksaimniecības politikā, izglītībā un daudzās citās jomās.

Kongress ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem, Kongresu organizē NJF Latvijas asociācija sadarbībā ar NJF valdi un zinātnisko komisiju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas universitāti un Latvijas Republikas Zemkopības ministriju.

Plašāka informācija par Kongresu ir pievienota pielikumā, kā arī atrodama Kongresa mājas lapā: http://njfcongress.eu/

Būšu pateicīgs, ja Jūs palīdzēsiet izplatīt informāciju par Kongresu Jūsu kolēģu vidū!

Organizācijas komisijas vārdā,

Pēteris Rivža
NJF Latvijas asociācija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte