LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

MK Atzinības raksts, ZM augstākais apbalvojums - medaļa „Par centību" un ZM Atzinības raksti arī LLMZA locekļiem un sadarbības organizācijai

19. novembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja 53 nozares pārstāvjus (lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus) par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā.

Apbalvoto skaitā ir arī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas locekļi:

  • Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu augkopības nozares attīstībā, aktīvu pedagoģisko, sabiedrisko, zinātnisko darbību un izcilu devumu jauno speciālistu sagatavošanā saņēma LLMZA īstenā locekle, Lauksaimniecības fakultātes (LF) asociētā profesore, Dr.agr. Dzidra KREIŠMANE.
  • Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu - medaļu "Par centību" ieguva LLMZA Prezidija loceklis un LLMZA Lauksaimniecības nodaļas vadītājs, LF profesors emeritus, Dr.agr. Dainis LAPIŅŠ,
  • Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu - medaļu "Par centību" ieguva LLMZA goda locekle, SIA „Radošā studija „Savai zemītei"" valdes locekle Daina BRUŅINIECE.
  • Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņēma LLMZA īstenā locekle, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore, Dr.sc.ing. Daiga KUNKULBERGA.
  • Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņēma LLMZA īstenā locekle, Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. Anda JANKAVA.

Zemkopības ministrijas Atzinības raksts piešķirts arī LLMZA sadarbības organizācijai Latvijas Valsts augļkopības institūtam.

Apsveicam!