LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014. gada 24. novembrī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
(LZA LMZN) un 
 Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija

kopsēde

2014. gada 24. novembrī plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

DARBA KĀRTĪBA

1.      Muzikāla fotouzruna.

LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs Dainis Lapiņš 

2.      Ražas svētku „Vecauce 2014" norises izvērtējums.

LLMZA viceprezidents, LZA LMZN īstenais loceklis Īzaks Rašals
LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs Dainis Lapiņš 

3.      Informācija par VAS „Altum", LLMZA un LLU rīkotajā konkursā iesniegtajiem darbiem.

LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža
LLMZA īstenais loceklis, LZA Goda doktors Voldemārs Strīķis

4.      Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības zinātnieku apvienības (NJF) 25. kongresa sagatavošanas gaita.

NJF 25. kongresa sagatavošanas komisijas priekšsēdētājs Pēteris Rivža 

5.      Aktualitātes:

Valsts Pētījumu programmā „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" (vadītāja B.Rivža).

LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža 

LLMZA un Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE (Innovation. Creativity. Equality) projektā un SUMFOREST projektā.

LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža

6.      Dažādi jautājumi.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce

Informācija par LZA ikgadējo konkursu „Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā"