LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Norisinājusies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālā asambleja un saistītais seminārs „ĢMO pielietojums lauksaimniecībā"

Šī gada 17. - 19. septembrī akadēmiķe Baiba Rivža pārstāvēja Latviju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (UEAA - Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) astotajā Ģenerālajā asamblejā un tās ietvaros rīkotajā starptautiskajā seminārā „Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) pielietojums lauksaimniecībā", kas norisinājās Čehijā, Prāgā. Kopumā pasākumā piedalījās dalībnieki no 14 Eiropas valstīm.

UEAA ir izveidota 2000. gadā Itālijā, Florencē. Kā iniciatore tās izveidei bija Georgofili Akadēmija (Accademia dei Georgofili) Itālijā, kas ir vairāk kā 200 gadus veca.

UEAA vadība ik pēc diviem gadiem pāriet citas akadēmijas pārziņā. No 2008. - 2010. gadam UEAA vadīja Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. LLMZA rīkotās konferences (2008. gada 28. - 31. maijā) tēma bija veltīta atjaunojamajiem enerģijas resursiem, produkcijai un tehnoloģijām. Astotās asamblejas laikā līdzšinējā UEAA prezidējošā valsts Zviedrija, kuru pārstāv Zviedrijas Karaliskā Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmija (The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry), savas pilnvaras nodeva jaunajai UEAA prezidējošajai valstij Čehijai, kuru pārstāv Čehijas Lauksaimniecības zinātņu akadēmija (The Czech Academy of Agricultural Sciences). Šajā Ģenerālajā asamblejā tika izvēlēta arī nākamā prezidējošā valsts, kas būs Francija. Francijas pārstāvji pārņems UEAA vadību 2016. gadā.

Asamblejas laikā tika pārrunātas sadarbības formas. UEAA dalībnieki angļu zinātnieku vadībā ir iesnieguši projektu Horizonts 2020 „Animal Welfare". Šajā projektā kā dalībniece piedalās arī LLMZA. Tika diskutēts par jauno UEAA mājas lapu, kuras svarīgākā funkcija būs nepārtrauktības nodrošināšana saziņā starp dalībvalstu akadēmijām.

Ģenerālās asamblejas laikā UEAA tika uzņemti jauni dalībnieki no Portugāles, Slovākijas un Gruzijas.

Asamblejas ietvaros rīkotajā starptautiskajā seminārā „ĢMO pielietojums lauksaimniecībā" B.Rivža nolasīja referātu „ĢMO tiesiskais regulējums Latvijā" („Regulation of GMO in Latvia") (līdzautors - LLMZA viceprezidents, LZA īstenais loceklis Īzaks Rašals). Visplašāk ĢMO atbalsta Rumānija, Zviedrija un Portugāle. Latvijā gan oficiālais viedoklis, gan sabiedrības viedoklis šajā jautājumā ir negatīvs. Tāds tas ir arī Eiropā kopumā.

Informācijai: jaunā divu gadu perioda UEAA vadītājas Čehijas Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas valstiskā funkcija ir žurnālu izdošana. Akadēmija izdod 11 žurnālus un tas notiek ar valsts atbalstu.

UEAA kopbilde 1a 

UEAA astotās Ģenerālās asamblejas dalībnieki